Keuzes in het projectproces: wat ging goed en wat ging fout?

Keuzes in het projectproces: wat ging goed en wat ging fout?

Advies aan Inloophuis Toon

Wanneer Inloophuis Toon in de toekomst nog eens een loterij zou willen organiseren om geld in te zamelen hebben wij aan aantal adviezen voor hen. Wij kunnen hen adviseren aan de hand van enkele dingen waar we tegen aan zijn gelopen tijdens ons project, ideeën die achteraf niet bleken te werken, maar ook op basis van de keuzes die bij onze loterij juist wel goed uitpakten. Wat er goed ging bij onze loterij en wat minder goed ging; wat we dus een volgende keer anders zouden doen wordt in de komende punten toegelicht.

Loterij   

Om geld op te halen voor Inloophuis Toon hebben we gekozen om een loterij te organiseren. Op deze manier doneren mensen niet alleen geld aan het inloophuis, maar hebben ze ook de kans om iets terug te winnen. Mensen zullen sneller kiezen om te doneren wanneer er een kans bestaat dat zij daar iets voor terug kunnen krijgen (Apinanunmahakul & Devlin, 2004). Morgan en Sefton (2000) stelden dat de opbrengst van een loterij afhankelijk is van prijzen die te winnen zijn. Wanneer er populaire prijzen zijn en mensen deze graag willen winnen, zouden meer lootjes verkocht worden. Tenslotte stelt Morgan (2000) dat een loterij meer geld opbrengt dan een vrijwillige donatie.

Dit bleek in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Verschillende mensen wilden wel doneren aan het Inloophuis, maar hoefden geen lootje. Ze gaven aan dat ze het belangrijk vonden het goede doel te steunen en een lootje vonden ze maar lastig, daar hadden ze helemaal geen belangstelling voor. Daarnaast kregen we door de gesprekken die we voerden met de mensen aan de deur het gevoel dat ze het inloophuis wilden steunen en daarom een lootje kochten en niet zozeer omdat ze een prijs konden winnen. De kans om een prijs te winnen was in veel gevallen dus niet de hoofdreden om geld te doneren aan het inloophuis. Waarschijnlijk heeft de betrokkenheid bij het goede doel mensen gemotiveerd om te doneren. Potentiële gevers kunnen gemotiveerd geraakt zijn door bepaalde voordelen die uit hun donatie voortkomen (erkenning of het indirect helpen van familie of vrienden). De motivatie kan ook voortgekomen zijn uit de effectiviteit en betrouwbaarheid van het goede doel (Sargeant, West & Ford, 2004; Bekkers, 2003).

Verkoop lootjes  

Er zijn verschillende ideeën overwogen om de lootjes te verkopen, maar uiteindelijk hebben we besloten om in het centrum van Waalwijk te gaan staan en om langs de deuren te gaan. Vervolgens kregen we tijdens onze presentatie feedback om ook online lootjes te gaan verkopen, zodat alle geïnteresseerden zelf lootjes zouden kunnen kopen, zonder dat wij ze direct hoefden te benaderen. Ook aan onze eigen vrienden en kennissen hebben we lootjes verkocht. Dus uiteindelijk hebben we vier manieren gehanteerd.

Verkoop in het centrum

Voor de verkoop in het centrum en voor de verkoop langs de deuren hebben we een vergunning ingediend bij de gemeente Waalwijk. We zijn gestart met de verkoop van de lootjes in het centrum van Waalwijk tijdens de wekelijkse markt. Deze manier van verkopen was niet erg geslaagd. Mensen waren druk in de weer met hun boodschappen en liepen door wanneer we ze aanspraken. Vaak luisterden ze niet eens naar ons verhaal en was het antwoord ‘Sorry geen tijd’. We hebben twee uur in het centrum gestaan om mensen over te halen een lootje te kopen, met als resultaat dat we maar vijf lootjes hadden verkocht. Op basis van deze lage opbrengst in combinatie met de tijdrovende activiteit, hebben we besloten niet meer in het centrum te gaan verkopen.

De geringe verkoop in het centrum zou aan een aantal factoren gelegen kunnen hebben. We zijn op een woensdag gegaan, omdat het op woensdag in Waalwijk markt is; waardoor wij dachten dat er meer mensen in het centrum zouden zijn dan op andere dagen. Misschien hadden de mensen op woensdag het juist wel extra druk doordat het een doordeweekse dag is en ze snel even wat op de markt gingen kopen. Misschien hadden ze op een vrije zaterdag meer tijd voor ons gehad. Het zou ook gelegen kunnen hebben aan het soort publiek wat op het centrum van Waalwijk afkomt. Waalwijk is niet een stad waar je de hele dag voor uittrekt om een gezellig dagje te gaan winkelen. Het is meer een centrum waar je gericht langs gaat.

Verkoop aan de deur

De verkoop langs de deuren was zeer effectief. Bijna alle mensen waar we aanbelden waren positief over onze actie en kochten een of meerdere lootjes. Langs de deuren gaan kostte echter wel enorm veel tijd. We hebben rekening gehouden met het tijdstip van aanbellen. We hebben gekozen om van 18.00 uur tot 20.30 uur aan te bellen, want in deze periode zijn de meeste mensen thuis en is het nog niet te laat om de deur open te doen. Vervolgens hebben we bepaalde wijken geselecteerd, waarbij we rekening hebben gehouden met de vermogens van de bewoners. Volgens onderzoek van Bekkers, Janssen en Wiepking (2010) blijkt namelijk dat Nederlanders die meer te besteden hebben vaker doneren. Brady, Schlozman en Verba (1999) stellen dat het inkomen een sterkere invloed moet hebben op de hoogte van het bedrag dan op het wel of niet doneren. Het goede doel moet wel passen bij hun eigen waarden. Dit is bij Inloophuis Toon het geval, want iedereen kent wel iemand die tegen kanker strijdt en dus baat zou hebben bij Inloophuis Toon.

De effectiviteit van onze verkoop aan de deur kan aan een aantal factoren gelegen hebben. Aan de deur kunnen mensen namelijk niet meteen weglopen wanneer ze open hebben gedaan en daarom moesten ze dus wel naar ons verhaal luisteren. Daarnaast konden ze ons verzoek waarschijnlijk moeilijk weigeren. Het is een verzoek om een kleine gift waar ze ook nog eens iets voor terug krijgen. Hier speelt het reciprocity principe van Cialdini (2001) een rol. Mensen die een doneren krijgen hier een lootje voor terug. Bovendien kun je een verzoek van iemand die je mag niet weigeren (Cialdini, 2001). Wanneer mensen een studente aan de deur krijgen die gepassioneerd verteld over een actie die ze op heeft gezet, dan wordt het voor mensen heel moeilijk om het verzoek van deze studente af te wijzen.

Wat echter wel een beetje tegenviel was de verkoop in Villa wijken. Deze hadden we speciaal geselecteerd omdat deze mensen relatief gezien meer geld aan goede doelen besteden dan mensen die minder te besteden hebben (Bekkers et al., 2010; Brady et al., 1999). Deze wijken hadden we beter over kunnen slaan. Veel mensen wilden geen lootje kopen of deden de deur niet open. Bovendien lagen de huizen heel ver uit elkaar, waardoor het erg tijdrovend was. Waarschijnlijk worden deze wijken veel vaker uitgezocht om donateurs te werven voor goede doelen en krijgen deze mensen er een keertje genoeg van.

De tijdsperiode die we gekregen hebben van de gemeente Waalwijk om langs de deuren te mogen gaan, bedroeg slechts één week. Dit was het maximum, omdat we anders tegelijk met andere goede doelen of acties zouden lopen. Achteraf gezien was een week te kort voor onze actie. Een volgende keer zouden we dus een mogelijkheid moeten proberen te vinden om langer langs de deuren te mogen gaan. Dit was in ons geval niet mogelijk, omdat de vrije periode tijdens de tijd dat ons project vanuit de cursus mediawijsheid liep, slechts zeven dagen bedroeg.

Online verkoop

Het was lastig om de online verkoop op te zetten. Het koppelen van iDeal of een ander betalingssysteem aan onze website kostte veel geld; aangezien we geen budget hadden was dit niet mogelijk. Vervolgens hebben we met de mogelijkheden van onze website toch een online verkoop van lootjes kunnen doen. Donateurs konden een lootje kopen door geld over te maken naar een privé rekeningnummer, een nieuwe rekening openen bij de bank was niet mogelijk in verband met regelgeving, en vervolgens hun naam en emailadres achter te laten op een contactformulier op de site. Wanneer het geld op de rekening stond, werd aan de donateurs en mail gestuurd met daarin een of meerdere lotnummers.

Een volgende keer zouden we dit op een zelfde manier doen. Het was zeer effectief. In totaal hebben 40 lootjes via onze website verkocht. Met relatief weinig moeite hebben we online redelijk veel lootjes verkocht.

Verkoop aan familie, vrienden en kennissen

De verkoop van de lootjes aan vrienden en kennissen was erg succesvol. Wanneer aan iemand persoonlijk gevraagd wordt een donatie te doen heeft dat een positieve invloed op het geefgedrag (Bekkers, Janssen & Wiepking, 2010). Als de potentiële donateur en de vrijwilliger elkaar goed kennen en de vraag tot donatie persoonlijk gesteld wordt, is de kans op een (hogere) donatie groter (Bekkers, Janssen & Wiepking, 2010). Wanneer men namelijk een donatieverzoek afwijst, kan dit bedreigend zijn voor de relatie met de vrager (Bekkers, 2004). Bovendien kun je een verzoek van iemand die je mag of aardig vindt niet weigeren (Cialdini, 2001).

Een volgende keer zouden we misschien van tevoren een duidelijk plan kunnen maken van welke vrienden en familie en kennissen we zouden kunnen benaderen, zodat we er geen zouden vergeten of missen. Dan hadden we nog meer lootjes via deze weg kunnen verkopen en was de opbrengst veel hoger geweest, want we merkten tijdens de verkoop dat deze mensen heel vaak meerdere lootjes tegelijk kochten. Bovendien hadden we een plan kunnen maken om de verkoop aan goede vrienden of familie uit te besteden. Dit hebben we wel gedaan, maar dit was geen vooropgezet plan. Wanneer we dit duidelijk gepland hadden en geïnventariseerd hadden wie we hiervoor hadden kunnen inzetten dan hadden we nog veel meer lootjes kunnen verkopen.

Online en offline media

Effectiviteit van websites

Allereerst hebben we twee websites gebouwd. Een website in de vorm van een blog: www.projectgoededoel.wordpress.com. Daarnaast een website waar we de bedrijven die sponsoren en de mensen die de lootjes kopen naar toe kunnen sturen: www.steuninloophuistoon.wordpress.com.

Deze websites bleken tijdens onze actie effectief. We kregen veel positieve reacties op www.steuninloophuistoon.wordpress.com. Mensen vonden de site erg duidelijk en konden alle informatie vinden. Ook zijn er veel lootjes via de website verkocht; 40 stuks. Het was een goed idee om het procesverslag via de andere website te communiceren (www.projectgoededoel.wordpress.com). Hierdoor bleef de andere site duidelijk en gestructureerd, zodat mensen de benodigde informatie snel konden vinden. Mochten ze echt heel erg geïnteresseerd zijn in onze projectverslagen dan konden ze de andere site natuurlijk gewoon raadplegen.

Effectiviteit van Social Media

Vanaf het moment dat ons project van start is gegaan hebben we gekozen om gebruik te maken van de social media en het email bestand van Inloophuis Toon.

We hebben een aantal berichten geplaatst via Twitter en een aantal berichten via Facebook. De twitterberichten zijn een aantal keer geretweet en de Facebookberichten zijn veel gedeeld. We zagen via de statistieken van onze website terug dat deze berichten goed werkten. De dagen dat we een bericht hadden geplaatst zagen we dit terug in de bezoekersaantallen op onze website. Het plaatsen van deze berichten was dus effectief; het zorgde voor extra aandacht voor onze actie.

Effectiviteit van persbericht

We hebben via het emailbestand van Inloophuis Toon een persbericht uitgestuurd voorafgaand aan onze kick-off. Dit werkte erg goed en het bericht is opgepikt door zowel online als offline media.

Wat dit heeft opgeleverd kunnen we niet direct meten. We zagen wel de bezoekersaantallen op onze website flink omhoog schieten wanneer er een bericht op een website of in een krant werd geplaatst. Ook op de dag van het radio en tv interview hadden we uitschieter qua bezoekersaantal op de website. Verder kregen we van de mensen aan de deur een aantal keer te horen dat ze al van onze actie afwisten doordat ze het in de krant of op internet hadden gelezen. Hier was onze mediastrategie ook voor bedoeld; bekendheid genereren. Dit hebben we zeker kunnen realiseren.

Benadering van sponsoren

Onze campagne voor het werven was effectief. Enkele bedrijven die van de lijst met connecties van Inloophuis Toon afkwamen wilden ook aan onze actie bijdragen. Daarnaast wilde ook andere bedrijven sponsoren die niet via de lijst van Inloophuis Toon benaderd zijn.

Het werven van sponsoren via contactpersonen die we kenden bij bedrijven werkte goed. Daarnaast waren onze telefonische acquisitiegesprekken ook zeer effectief. In totaal hebben we vijftien sponsoren geregeld in slechts een week met een totaal bedrag aan prijzen van 750 euro. Wanneer we hiervoor wat langer de tijd hadden genomen hadden we nog meer prijzen kunnen inzamelen. We moesten bij veel bedrijven namelijk vaker terugbellen, omdat ze moesten overleggen of omdat de juiste persoon niet aanwezig was. Dit lukte enkele keren niet meer binnen dezelfde week.

Vergunning

Het regelen van een vergunning heeft ons veel tijd gekost. Deze tijd hadden wij niet ingecalculeerd. We hadden dit beter als allereerste kunnen doen. We hebben gemerkt dat gemeentes veel regels kennen en er niet erg snel gewerkt wordt. De communicatie slecht is en mensen daar heel vaak vrij zijn.

Daarnaast zou het effectiever geweest zijn als we een langere vergunning hadden gekregen voor het langs de deuren gaan. We hadden nu maar zeven dagen om dit uit te voeren. Of dit mogelijk zou zijn geweest is dan echter maar weer de vraag. Goede doelen leggen namelijk een lange tijd van te voren vast in welke weken ze langs de deuren willen gaan en toen waren er gedurende de tijd dat ons project liep nog maar zeven dagen over.

Kraam huren op een evenement

Een volgende keer zouden we misschien een kraam kunnen nemen op een evenement als bijvoorbeeld “De samenloop voor Hoop”. Op die manier zouden we veel aandacht krijgen, hoef je niet direct op mensen af te stappen. De mensen die daar zijn, voelen zich waarschijnlijk al door het doel aangetrokken. Bovendien komen er heel veel mensen op af. Mensen vinden het leuk om doormiddel van sport samen een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij (Won, Park & Turner, 2010).

Voor literatuur verwijzen we naar onze eindportfolio.

 

 

 

 

Einde project in zicht!

Einde project in zicht!

Uiteindelijk zijn we op de afgesproken datum gestopt met de verkoop van lootjes (14 mei).

We hebben daarna de balans opgemaakt van de verkoop en we zijn op een eindbedrag gekomen van €818,-. Ons streven was €1000 euro dit hebben we net niet gehaald maar we zijn wel redelijk dichtbij ons doel gekomen. We hebben het geld ook aangeboden aan Inloophuis Toon.

Daarnaast is op 15 mei de loterij gehouden bij Inloophuis Toon. We hebben de vrijwilligers van Inloophuis Toon de lootjes laten trekken. Hier zijn 31 winnende lootjes uitgekomen. Deze hebben we op de website bekend gemaakt en met deze mensen hebben we afgesproken dat ze de prijzen bij Inloophuis Toon op konden halen op 22 mei. De mensen zijn allemaal geweest op 2 personen na. Deze 2 personen hebben we benaderd en we hebben hier de prijzen bij afgegeven.

We hebben ook flinke sprongen gemaakt met ons wetenschappelijk portfolio wat we na de loterij uit zijn gaan werken. We zijn meerdere keren samengekomen om hier aan te werken.

Update: laatste twee weken!

Update: laatste twee weken!

De laatste twee weken hebben we niet stil gezeten. We zijn druk bezig met de verkoop van de lootjes aan familie, vrienden, bekenden en iedereen die ons maar wil steunen. Verder hebben we naast Weekblad Waalwijk en de Heusdense radio en tv ook op de website van het Brabants Dagblad gestaan:http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/waalwijk/drie-studentes-tilburg-university-organiseren-loterij-voor-inloophuis-toon-waalwijk-1.4863429

Daarnaast zijn we twee avonden langs de deuren gegaan in Waalwijk om lootjes te verkopen. Een tijdrovende bezigheid, maar wel erg leuk. We kregen heel veel leuke reacties en hebben veel lootjes verkocht. In totaal hebben we er nu bijna 300 verkocht, maar we hopen er natuurlijk nog veel meer te verkopen.

Mocht je dat nog niet gedaan hebben, een lootje kopen kan nog steeds: https://steuninloophuistoon.wordpress.com/ U maakt niet allen kans op leuke bijdrage, maar steunt ook het Inloophuis en onze actie natuurlijk, dus heel graag!!

De afgelopen weken hebben we ook nagedacht over de trekking en de prijsuitreiking. Waarschijnlijk zal Myriam van het Inloophuis de trekking doen, of we doen het zelf, maar dan wel bij het Inloophuis, zodat iedereen kan zien dat het er eerlijk aan toe gaat. We maken een mooie cheque met het uiteindelijke bedrag erop, om aan Inloophuis Toon te overhandigen. Hier kunnen we ook weer een stukje over schrijven dat in Weekblad Waalwijk geplaatst zal worden.

De komende 1,5 week gaan we nog even extra hard ons best doen om nog meer lootjes te verkopen en geld op te halen voor het Inloophuis.

Update: Bezigheden afgelopen week + radio en tv-interview

Update: Bezigheden afgelopen week + radio en tv-interview

Afgelopen week zijn we gestart met de verkoop van de lotjes voor de onze loterij. Via via aan onze familie, vrienden, kennissen en collega’s hebben we al een heel aantal lotjes kunnen verkopen. We hebben in totaal nu ongeveer €300,- opgehaald. We zullen dus nog flink ons best moeten doen om ons streefbedrag te gaan halen, maar dat gaan we ook zeker doen!

Lotjes zijn ook online te koop via onze website www.steuninloophuistoon.wordpress.com. Hier hebben we veel reclame voor gemaakt via Facebook. We hebben berichten in verschillende groepen geplaatst.

Afgelopen week heeft er een artikel over ons met foto in weekblad Waalwijk gestaan. De redacteur vroeg meteen of we wanneer we de prijsuitreiking hebben gedaan weer een artikel wilden schrijven over de prijsuitreiking en de opbrengst. Erg leuk natuurlijk en goede reclame voor inloophuis Toon. Dit is ook een extra motivatie om ons streefbedrag te halen, want het zou mooi zijn als we een foto van de overdracht van het uiteindelijke geldbedrag dan weer in weekblad Waalwijk kunnen plaatsen.

Verder heb ik zaterdag een radio en tv-interview gehad over onze actie bij de Heusdense televisie en radio-omroep. Zaterdagochtend om 10:00 werd ik geïnterviewd. Dit werd meteen live op de radio uitgezonden. Het werd ook gefilmd en later die avond werd het op de Heusdense televisie uitgezonden. Deze uitzending is nog steeds online te bekijken op de site van HTR.

http://www.htrmedia.nl/streamone/item/789

We zijn hierdoor zelfs via onze site benaderd door Resi Denis van voet en reflectie http://www.voetenreflectie.nl/Voeten_Reflectie/Voet-en_Reflectie.html. Zij wilde graag ook bijdragen aan onze actie en heeft twee cadeaubonnen ter beschikking gesteld voor een heerlijke voetmassage ter waarde van €35,-.

We gaan ons nu vooral richten op de verkoop van de lotjes. 26 April t/m 14 Mei mogen we langs de deuren in Waalwijk, dus dat gaan twee drukke weken voor ons worden!

online verkoop lootjes

online verkoop lootjes

Morgen gaan we ook van start met het online verkopen van lootjes. Mensen die ons op tv, de radio, of in de krant tegen komen en die graag een lootje willen kopen, moeten dat natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Alleen maar meer opbrengst.

Op onze website http://www.steuninloophuistoon.wordpress.com komt een kopje waaronder mensen een stukje tekst vinden met een rekeningnummer erbij. Wanneer ze de kosten naar dit rekeningnummer overmaken en daarbij hun e-mailadres vermelden, krijgen ze via de mail een foto van het lotnummer toegestuurd. Mochten ze uiteindelijk een van de gelukkige prijswinnaars worden dan moeten ze deze foto meenemen bij het ophalen van de prijs.

We hebben er voor gekozen om een persoonlijk rekeningnummer toe te voegen. We hebben contact gehad met de Rabobank en zij konden ons vertellen dat het bij hen een lang proces werd om een rekening te openen. Daarnaast vertelden zij dat deze rekening dan zou opvallen bij de belastingdienst, waardoor we dan waarschijnlijk belasting moeten betalen over het bedrag wat er op komt.

Bovendien moest ik volgens deze man rekening houden met belasting over kansspelen. Dit heb ik even opgezocht, maar dit geldt alleen wanneer individuele prijzen meer dan 449,- bedragen.

Wij hebben er dus voor gekozen om voor deze korte periode gewoon ons eigen rekeningnummer te gebruiken, dan kunnen we gewoon meteen van start gaan met de verkoop. Vandaag of morgen zul je dus ook een lootje kunnen kopen via onze website.

Het ophalen van de prijzen

Het ophalen van de prijzen

Vrijdagmiddag zijn Cindy en Carleen de prijzen wezen ophalen. Ik zelf ben eerst naar de Karwei geweest, want die lag buiten het centrum. Kreeg een leuke reactie van de klantenservicemedewerkster en de cadeaubon in ontvangst genomen. Daarna ben ik de prijzen in het centrum wezen ophalen. De meeste winkels waar ik langs zou gaan zijn gevestigd in winkelcentrum de Els, dus dat was wel handig. Eerst ben ik langs de Vero Moda geweest, waar ik twee super mooi verpakte cadeaubonnen heb mogen ontvangen. Vervolgens ben ik naar Kaatje Jans gegaan. Daar hebben we een heerlijk stuk kaas gesponsord gekregen. Tegenover Kaatje Jans zit de Vinotake, dus dat werd de volgende. Daar heb ik drie cadeaubonnen mogen ontvangen. Vervolgens naar Fiorito bloemwerkers. Die zijn net buiten de Els gevestigd aan de Grote Straat. Ook daar een mooie cadeaubon in ontvangst mogen nemen. Het laatste adres voor mij was de Hema. Daar was de vrouw die ik aan de telefoon had gesproken echter niet aanwezig, dus moeten we een dezer dagen nog even opnieuw langsgaan om de cadeaubonnen die zij beloofd had op te halen.

Cindy is naar Chocolaterie Marie-Louise geweest. De winnaar van deze prijs mag voor 10 euro bonbons komen uitzoeken. Verder is ze ook nog langs Mint dinner & drinks geweest, die een aantal cadeaubonnen sponsoren. By By Babet heeft Cindy een cadeaubon opgehaald voor een schoonheidsbehandeling. Daarnaast heeft Cindy een aantal cadeaubonnen bij McDonalds Waalwijk opgehaald. Bloz heeft ern bon voor het volgen van een workshop ter beschikking gesteld. Below heeft een personal training gesponsord. En ’t Slot is ook een restaurant waar Cindy een cadeaubon heeft opgehaald, waar de prijswinnaar lekker van uit eten kan gaan.

Nu alleen nog langs RKC Waalwijk, die een gesigneerd shirt ter beschikking stellen. En nog even langs de Hema.

De flyers zijn inmiddels ook gedrukt bij drukkerij Wihabo uit Geffen. Ze zijn erg mooi geworden. De informatie en onze website staan er duidelijk op en de logo’s van onze sponsoren zijn ook zichtbaar op deze flyer.  We hebben ze al in ontvangst mogen nemen.

We zijn blij dat we zoveel leuke prijzen hebben mogen ontvangen. Alle sponsoren ook via deze weg: heel erg bedankt!